Laboratorium

Badania laboratoryjne i terenowe wszelkich materiałów do stosowania w drogownictwie:

Badania związane z produkcją, wytwarzaniem i zarządzania jakością przy produkcji betonów

Badania związane z produkcją, wytwarzaniem i zarządzania jakością przy produkcji i wbudowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

Szczegółowy wykaz wykonywanych badań laboratoryjnych

Badania betonów i stabilizacji na węźle betoniarskim i w terenie:

 • badanie materiałów wsadowych (kruszywa, piasek, cement, popioły),
 • analizy granulometryczne kruszyw, piasków, spoiw
  wykonywanie recept składów mieszanek betonowych i stabilizacji,
 • badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych i stabilizacji po 7 i 28 dniach,
 • badania zawartości powietrza w betonie,
 • badania konsystencji metodą stożka opadowego,
 • badania konsystencji metoda stożka rozpływowego,
 • badania konsystencji metodą Ve-Be,
 • badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczenia,
 • badanie przydatności gruntów i piasków do stabilizacji,
 • badania stopnia zagęszczenia wbudowanej stabilizacji płytą VSS,
 • badania stopnia zagęszczenia wbudowanej stabilizacji metodą Preoctora,
 • badania stopnia zagęszczenia wbudowanej stabilizacji lekka płytą dynamiczną,
 • badania stopnia zagęszczenia wbudowanej stabilizacji sondą dynamiczną przy dużych,
 • grubościach wbudowywanej warstwy,
 • badanie wytrzymałości betonów metodą nieniszczącą Pull-Off (młotek Schmidta),
 • badanie ścieralności betonu na Tarczy Bohemego,
 • wykonywanie odwiertów rdzeniowych wbudowanych warstw,
 • betonów i stabilizacji,
 • badanie mrozoodporności betonu,
 • badanie wodoprzepuszczalności betonu.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych:

 • badanie składu mieszanki (ekstrakcje),
 • badanie zawartości asfaltu w mieszance,
 • badanie koleinowania mieszanek,
 • badania stopnia zagęszczenia mieszanek,
 • badania zawartości wolnych przestrzeni,
 • badania temperatury mięknienia asfaltu,
 • badanie zawartości asfaltu w destrukcie,
 • badania szorstkości nawierzchni,
 • badania równości podłużnej planografem,
 • odwierty rdzeniowe wbudowanych warstw,
 • badania grubości wbudowanych warstw,
 • badania nośności belką Benkelmana.

Badania podłoża gruntowego:

 • badanie zagęszczenia metodą Proctora,
 • badanie zagęszczenia płytą VSS,
 • badanie zagęszczenia sondą SD-10 do 8 metrów w głąb,
 • badanie zagęszczenia lekką płytą dynamiczną,
 • analizy granulometryczne gruntów,
 • badanie wskaźników pisakowych gruntów,
 • pomiary gęstości objętościowych i nasypowych,
 • badanie współczynnika kwasowości gruntu,
 • badanie zawartości zanieczyszczeń obcych w gruncie,
 • odwierty geologiczne wiertnicą do 12 metrów w głąb,
 • badanie wskaźników CBR,
 • badania pokładów złóż piasku.

Badania oznakowania pionowego i poziomego dróg:

 • badanie szorstkości oznakowania poziomego grubowarstwowego Wahadłem Angielskim,
 • badanie odblaskowości oznakowania poziomego,
 • badanie współczynnika luminacji oznakowania poziomego,
 • badania odblaskowości tarcz znaków drogowych,
 • badanie stopnia zużycia powłok tarcz znaków drogowych.

Badania podbudów drogowych:

 • badanie zagęszczenia płytą VSS,
 • badanie zagęszczenia lekką płytą dynamiczną,
 • analizy granulometryczne kruszyw,
 • badanie zagęszczenia piaskiem kalibrowanym,
 • badanie wskaźników pisakowych kruszyw,
 • pomiary gęstości objętościowych i nasypowych,
 • badanie współczynnika kwasowości kruszyw,
 • badanie zawartości zanieczyszczeń obcych,
 • ścieralność wykonywana wbębnie Los Angeles,
 • mrozoodporność kruszyw,
 • nośność podbudów wraz zbadaniem modułów odkształcenia.

Nie znalazłeś tego czego szukasz? Napisz do nas a na pewno pomożemy


Zapraszamy do współpracy