Projekty UE

PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu i elementów prefabrykowanych w Pref-Bet Sp. z o.o.”

Cel projektu: wdrożenie w Pref – Bet Sp. z o. o zakupionych wyników prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej technologii produkcji betonu i elementów prefabrykowanych. Zakupione prace pozwolą Wnioskodawcy na zastosowanie bezodpadowej technologii z wykorzystaniem nowoczesnego, częściowo dedykowanego parku maszynowego do produkcji betonu o zwiększonych parametrach technicznych, obniżenia kosztów produkcji oraz poprawy ochrony środowiska..

Planowane efekty: wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej technologii produkcji betonu i elementów prefabrykowanych umożliwią Wnioskodawcy : 1.Zakup Środków trwałych dedykowanych do wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego – 9 szt. 2. Wdrożenie innowacji nie technologicznej poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 szt. 3. Wprowadzenie do przedsiębiorstwa innowacji procesowej w postaci bezodpadowego procesu produkcji betonu z wykorzystaniem kruszywa z recyklingu oraz innowacji produktowej w postaci 5 nowych produktów o podwyższonych parametrach fizykochemicznych. 4.Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwa o 2 pełne etaty. 5.Wzrost przychodów ze sprzedaży-wprowadzenie na rynek nowych produktów. 6. Budowa hali z dostosowaniem do produkcji – 1 szt.

Wartość projektu: 3 689 520,14  PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 997 806,90 PLN