Kruszywa

W naszej ofercie znajdują się następujące kruszywa:

Kruszywa łamane (grysy):

 • kruszywo 0/2 dolomitowe,
 • kruszywo 2/8 dolomitowe,
 • kruszywo 8/11 dolomitowe,
 • kruszywa 8/16 dolomitowe,
 • kruszywo 11/16 dolomitowe.

Kruszywa łamane magmowe (grysy):

 • kruszywo 2/5 granodioryt,
 • kruszywo 8/11 granodioryt,
 • kruszywa 8/16 granodioryt,
 • kruszywo 11/16 granodioryt.

Mieszanki kruszywa łamanego

 • kruszywo 0/22 dolomitowe,
 • kruszywo 0/31,5 dolomitowe,
 • kruszywo 0/63 dolomitowe,
 • kruszywo 31,5/63 dolomitowe.

Piasek

 • piasek 0/2 Kopalnia Wola Żulińska,
 • piasek 0/2 siany,
 • piasek 0,5/2 płukany,
 • piasek do miksokreta,
 • piasek do murowania.

Żwiry (otoczaki)

 • żwir 2/8 kopalnie Suwalskie,
 • żwir 2/16 kopalnie Suwalskie.

Zapraszamy do współpracy