Kilka słów o naszej działalności

Produkujemy materiały przeznaczone do budowy dróg, budownictwa kubaturowego oraz infrastrukturalnego. Na terenie zakładu produkowane są mieszanki mineralno – asfaltowe, beton towarowy i prefabrykaty betonowe.  Wydobywamy kruszywa naturalne z własnej kopalni zlokalizowanej w Woli Żulińskiej (gm. Łopiennik Górny).

Laboratorium

Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe wszelkich materiaów do stosowania w drogownictwie

Badania materiałów wsadowych

Laboratorium

Badania zagęszczeń gruntów

Labolatorium

Badania betonów i stabilizacji

Labolatorium

Kontakt

Biuro firmy

Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu
i Prefabrykatów Sp. z o.o.

ul. Lubelska 80,
22-170 Pawłów

KRS 0000634763 
NIP 5632430186 
REGON 365286380

Kontakt

tel. 508 901 140
tel. 508 901 160

Formularz kontaktowy

    *Administratorem danych osobowych jest Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Rady (UE) i PE o ochronie danych osobowych - RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.