Kontakt

Dane firmowe

Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lubelska 80, 
22-170 Pawłów

KRS 0000634763
NIP 5632430186
REGON 365286380

Kontakt

Sprzedaż:
508 901 140, 508 901 160
sprzedaz@pref-bet.com
Biuro:
507 106 840
biuro@pref-bet.com
Rozliczenia: 535 431 006
Transport: 506 427 237

Formularz kontaktowy

    *Administratorem danych osobowych jest Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Rady (UE) i PE o ochronie danych osobowych - RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.