Mieszanki mineralno-asfaltowe

W skład naszej oferty wchodzą m.in.:

 • mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) na gorąco:
  – standardowe – beton asfaltowy AC, mieszanka mastyksowo-grysowa SMA,
  – projektowane funkcjonalnie – beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS,
  – do nawierzchni mostowych – asfalt lany MA,
  – specjalne – do nawierzchni długowiecznych, warstw przeciwspękaniowych AC AF lub nawierzchni jednowarstwowych JENA,
  – do nawierzchni o obniżonej hałaśliwości – SMA LA, PA, BBTM, OGFC,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło (WMA) zawierające dodatki obniżające temperatury technologiczne,
 • mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw cząstkowych,
 • zaprawy asfaltowe,
 • mineralno-cementowo emulsyjne (MCE),
 • mieszanki mineralno-emulsyjne (MME),
 • podstawowe badania materiałów składowych (kruszyw, wypełniaczy, pyłów z odpylania, dodatków),
 • badania mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie temperatur technologicznych i eksploatacyjnych oraz obciążenia (ITSR, ITS, IT-CY, TSRST, SCB, DCT, 3PB-PR, 4PB-PR, badania 3-osiowe, AST, Leutner, koleinowanie w małym i dużym aparacie),
 • pobieranie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • badania kontrolne, ekspertyzy, opinie naukowe i techniczne,
 • przygotowanie próbek (zagęszczanie, wycinanie, cięcie, polerowanie),

Zapraszamy do współpracy