O nas

Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.

Główną dziedziną naszej działalności jest produkcja materiałów przeznaczonych do budowy dróg, budownictwa kubaturowego oraz budownictwa infrastrukturalnego. Na terenie zakładu produkowane są mieszanki mineralno-asfaltowe, beton towarowy i prefabrykaty betonowe. W 2018 roku obroty sięgnęły kilkunastu milionów złotych. Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników. Odbiorcami produktów wytworzonych na ternie zakładu są jednostki samorządowe, firmy sektora budowlanego oraz inwestorzy prywatni.

Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. została założona dnia 01.09.2016 r w Wólce Tarnowskiej, jako Prezesa Zarządu powołano Bogusława Kaletę, a Wiceprezesem Zarządu został Grzegorz Niedźwiedzki – obecnie tę funkcję pełni Jacek Marczuk.

Spółka posiada bazę sprzętową zlokalizowaną w Pawłowie przy ul. Lubelskiej 80 (gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski), gdzie usytuowana jest instalacja wytwórni mas bitumicznych oraz węzeł betoniarski z bogatą infrastrukturą techniczną. Wytwarzanie betonu i prefabrykatów oparte jest o najnowocześniejsze technologie, które zostały przez nas opatentowane. W węźle betoniarskim zostały zastosowane najnowocześniejsze urządzenia do recyklingu świeżego betonu. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań produkcja betonu i prefabrykatów betonowych jest w stu procentach bezodpadowa.

Jesteśmy właścicielem kopalni kruszyw naturalnych zlokalizowanych w Woli Żulińskiej w gminie Łopiennik Górny. Obecnie na terenie zakładu wydobywczego w Woli Żulińskiej trwa eksploatacja kruszyw naturalnych (piasku). Wykorzystujemy je do produkcji betonu i prefabrykatów na terenie zakładu w Pawłowie.

Pref-Bet posiada najnowocześniejszą bazę sprzętową, realizującą zadania inwestycyjne branży budownictwa drogowego na terenie województwa lubelskiego. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników z doświadczeniem naukowym. Dodatkowo naszym atutem jest jedno z najnowocześniejszych laboratoriów materiałów budowlanych w regionie.

Zawsze dbamy o to aby procesy produkcyjne odbywały się w pełni ekologicznie z zachowanie norm technicznych oraz jakościowych. Przestrzegane są również zasady etyki producentów i wytwórców materiałów budowlanych. Produkcja wyrobów odbywa się z uwzględnieniem przepisów prawnych oraz w oparciu o zakładowe kontrole produkcji ZKP. Na wytwarzane wyroby budowlane wydawane są certyfikaty europejskie CE. Działalność spółki oparta jest na Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polityki CSR.


Zapraszamy do współpracy